Hướng dẫn đăng sản phẩm

Hướng dẫn đăng sản phẩm

Sau khi đăng ký và kích hoạt gian hàng thành công bạn đăng nhập bằng tài khoản vừa đăng ký trên hệ thống.

Ở menu của gian hàng bạn sẽ lựa chọn các tính năng sẵn có như:

Tài khoản: Để thay đổi các thông tin liên quan đến tài khoản

Lịch sử mua hàng: Theo dõi lịch sử mua hàng trên hệ thống

Lịch sử bán hàng: Theo dõi đơn hàng gian hàng đã bán.

Đăng sản phẩm: Đăng sản phẩm lên hệ thống.

Đăng sản phẩm làm theo hình ảnh dưới

Lưu ý: Sau khi đăng sản phẩm lên hệ thống Chợ Bắc Giang, sản phẩm của gian hàng chưa được hiển thị ngay, Chợ Bắc Giang sẽ kiểm duyệt sản phẩm trước khi cho hiển thị để tránh đăng những nội dung không phù hợp.

 

Đang xử lý...