Giao hàng thanh toán

Giao hàng thanh toán

Quy định giao hàng và thanh toán

   Quy định về hình thức thanh toán

-  Thanh toán:Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên gian hàng và người mua thỏa thuận và cam kết thực hiện.

-  Chi phí mua/ bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, người bán sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

·Thanh toán tiền khi nhận hàng: Hình thức thanh toán này do gian hàng và người mua thỏa thuận.

   Quy định về hình thức giao hàng

-  Phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ do gian hàng và người mua thỏa thuận và thực hiện trên tinh thần hợp tác, thiện chí.

Lưu ý: Chợ Bắc Giang không can thiệp vào hình thức thanh toán và giao hàng. Không chịu bất cứ trách nhiệm gì.


                                      

 

 

Đang xử lý...