Đổi trả sản phẩm

Đổi trả sản phẩm

Việc đổi trả sản phẩm trên Chợ Bắc Giang là do gian hàng bán và người mua trao đổi cụ thể về chính sách đổi, trả sản phẩm khi mua hàng, vì vậy khách hàng cần trao đổi kỹ với gian hàng trong quá trình mua sản phẩm của gian hàng.

 

Đang xử lý...