Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Điều kiện cũng như chính sách bảo hành sản phẩm của mỗi gian hàng là do gian hàng đó quy định, Chợ Bắc Giang chỉ là kênh trung gian kết nối gian hàng với người mua.

 

Đang xử lý...